Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Waarom moet ik mij legitimeren op de Spoedpost?

Alle Spoedposten zijn verplicht uw burgerservicenummer (BSN) te registreren. Het BSN is een uniek persoonsgebonden nummer dat Spoedposten gebruiken voor betrouwbare uitwisseling van medische gegevens en het voorkomen van persoonsverwisselingen. U kunt zich legitimeren met uw paspoort, identiteitskaart, vreemdelingenkaart of rijbewijs. Kinderen tot 14 jaar kunnen zich identificeren via het paspoort van de ouder(s) waarop zij bijgeschreven staan. Jongeren van 12 tot 14 jaar die niet willen dat hun ouders/verzorgers op de hoogte zijn van het bezoek aan de Spoedpost, kunnen zich legitimeren met een schoolpas. Ook als u zich niet kunt legitimeren, wordt u geholpen.  De Spoedpost is verplicht uw BSN te controleren, maar kan u geen medische zorg weigeren. Zonder BSN is het niet mogelijk uw medische gegevens bij andere zorgverleners dan uw huisarts op te vragen. Meer informatie over ‘BSN in de zorg’ vindt u op de website van de Rijksoverheid.