Levensbedreigende situatie? Bel altijd 112

Mijn medicijnen zijn op. Kan ik via de Spoedpost een herhalingsrecept krijgen?

De Spoedpost verstrekt geen herhalingsrecepten. Alleen in zeer acute gevallen kunt u een recept krijgen voor medicatie in een hoeveelheid die voldoende is tot het moment van het eerstvolgende spreekuur van uw eigen huisarts. Bepaalde medicijnen verstrekt de Spoedpost nooit.